Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00

İletişim Bilgileri

+(90) 364 254 90 29

+(90) 364 254 90 26

corumosb[et]corumosb.org.tr

bilgiedinme[et]corumosb.org.tr

Pınarçay OSB Organize Sanayi

Tesisleri No: 1

Pazartesi - Cuma: 08:30 | 17:00

Cumartesi & Pazar - KAPALIÇorum Osb

Site İçerikleri İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Tüm Firmalar Rekabetin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine Uygun Olarak Eklenmiştir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Çorum OSB

İTFAİYE VE YEMEKHANE BİNASI YAPIM İŞİ

İTFAİYE VE YEMEKHANE BİNASI YAPIM İŞİ 4.10.2022

ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

(ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İTFAİYE VEYEMEKHANE BİNASI YAPIM İŞİ)

 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye VeYemekhane Binası Yapım İşi kapalı zarfta teklif alınarak yaptırılacaktır.İstekliler, tekliflerini ihale dokümanında yer alan projeler ve teknik şartnamekapsamındaki iş kalemleri için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklifvereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle, isteklininvermiş olduğu ihale tutarı üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için; İhale dokümanı, OrganizeSanayi Bölge Müdürlüğü, Ankara Karayolu 12.Km. /ÇORUM adresinde görülebilir ve 1000,00TL(binTL)  bedelle (CD ortamında) temin edilebilir.Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

İsteklilerce ihale dokümanına uygun hazırlanacakteklifler, son teklif verme tarih ve saati olan 10.10.2022 tarihi – saat 12:00’akadar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM adresineverilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Sonteklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeyealınmaz. Postada olabilecek gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

 

İhale Komisyonunca yapılacak değerlendirmesonucunda, en düşük teklif bedelini veren istekli sözleşme yapma hakkına sahipolacaktır.  

 

İdare Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, yapacağıincelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerideğerlendirmeye alıp almamakta, uygun bedelleri tespitte, ihaleyi yapıpyapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü AnkaraKarayolu 12.Km. / ÇORUM

Tel No

: 0364 254 90 29 -34

Faks No

: 0364 254 90 26

İnternet Adresi

: www.corumosb.org.tr