• Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB ÇAĞRI MERKEZİ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  TSE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNASI
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB TEKNOKENT
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB SOSYAL TESİSLER
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB SOSYAL TESİSLER
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB SOSYAL TESİSLER
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB TEKNOKENT
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSGB2
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSGB1
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB TEKNOKENT
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB TEKNOKENT
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNASI
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB TEKNOKENT
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
  ÇORUM OSB SOSYAL TESİSLER
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi
 • Çorum Organize Sanayi Bölgesi

Kurumsal

Çorum OSB 1977 yılında Mevcut Bölgede 260, 1997 yılında ise Tevsii Alanda 177 hektar olmak üzere toplam 437 hektar...

Haberler

ETKİNLİKLER & Duyurular

ÇorumOSB

17.1.2019 00:00:00

TEŞVİKLİ ARSA TAHSİSİ...

Çorum OSB’den 4562 sayılı OSB Kanununun Ek.3.maddesi ve 02.11.2018...

ÇorumOSB

21.9.2018 00:00:00

İMAR BARIŞI...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esas...

ÇorumOSB

2.8.2018 00:00:00

SAYIN SANAYİCİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR...

Yapı Kayıt Bilgisi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar 3194 sayılı İmar kanununa eklenen geçici 16.madde...

ÇorumOSB

19.7.2017 00:00:00

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ...

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resm...

Kısaca Çorum OSB

Çorum OSB 1977 yılında Mevcut Bölgede 260,1997 yılında Tevsii Alanda 177 hektar,2006 yılında 13 ve 2008 yılında 215 hektar ilave alanları ile birlikte toplam olmak üzere toplam 665 hektar alan üzerine kurulmuştur. Mevcut Bölgede 75, Tevsii Alanda 50, 13 Ha'lık ilave alanda 1, 215 Hektarlık alanda 130 olmak üzere toplam 256 adet sanayi parseli bulunmaktadır.Organize Sanayi Bölgemiz Karma Organize Sanayi Bölgesi olup, Bölgemizde makine,ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik ürünler, medikal ürünler,orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrike yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi , tekstil, mobilya ve metal sanayi gibi tesisler yer almaktadır. Bölgemize 58 km. mesafedeki Amasya İli Merzifon İlçesindeki Hava alanı yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerin de büyük kolaylık sağlamıştır.
 • İlimizin geçmişten gelen bir sanayi kültürünün ve girişimci ruhunun varlığı

 • Paylaşım ve ortaklık kültürünün varlığı

 • Kalifiye iş gücü

 • Kültür Başkenti denebilecek önemli kültür miraslarını barındırıyor olması nedeniyle her geçen gün gelişmekte olan turizm potansiyeli

 • Başkente 240 Km mesafede olması

 • Samsun limanına 175 km mesafede olması

 • Amasya - Merzifon Hava alanına 58 Km mesafede olması
TSO tarafından yapılan Dış Ticaret Evrak onayları Bölgemizde ihracatı olan Firmaların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Bölge Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Bölgemizde inşaat aşamasından üretime geçiş sürecine kadar gereken her türlü bilgi ve belgelerin tanzimi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bölge Müdürlüğümüzce herhangi bir bedel talep edilmeksizin hızlı ve etkin bir şekilde ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmektedir.
Bölgemizden yatırım yeri tahsisi %40 oranında teşvik kapsamında kısmen bedelsiz olarak yapılmaktadır.Ayrıca 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar“ gereğince Ülkemiz Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında 6 Bölgeye ayrılmış olup, Çorum İlimiz 4.bölgededir.Yatırımın Çorum OSB’de yapılması halinde 5. Bölgenin teşvik kapsamına girmekte olup , KDV istisnası ,Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Gelir/Kurumlar Vergisi indirimi ,Faiz desteği, SGK İşveren Prim desteği teşviklerinden yararlanılacaktır.

DUYURU

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun”, 27 inci maddesiyle 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası değiştirilmiş ve Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerine elektrik tüketiminden alınan % 2 TRT payı muafiyeti getirilmiştir.

Bu itibarla sanayi işletmelerimizin söz konusu muafiyet hükmünden yararlanabilmeleri için sahip oldukları Sanayi Sicil Belgelerini 31/07/2017 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.